Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Reposted frombluuu bluuu viagabrynia gabrynia
0296 313e 420

mightyhealthyquest:

IT’S ALWAYS TEA TIME!

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viagabrynia gabrynia
5252 d257 420
Reposted fromikari ikari viagabrynia gabrynia
8146 dbba 420
Reposted fromjerzzz jerzzz viagabrynia gabrynia
Reposted frombluuu bluuu viagabrynia gabrynia
2312 844a 420
Reposted frommental-cat mental-cat viagabrynia gabrynia
1151 6724 420
Reposted fromsomenonsense somenonsense viagabrynia gabrynia

July 02 2015

I nie powiem Ci tego, ale to właśnie Ciebie teraz potrzebuje. 
9891 1b62 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadepresja depresja
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
Reposted fromrefuge refuge viadepresja depresja
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja
4245 38c1 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viadepresja depresja
Reposted fromdobby dobby viadepresja depresja
0671 c255 420
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viadepresja depresja
0594 8696 420
"Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viadepresja depresja
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viadepresja depresja
Tęsknie za spaniem z facetem. Na końcach łóżka, ledwo się dotykając, poza jego ręką na twojej tali.  Jeśli obudziłabym się, przerażona... samą sobą. Chciałabym czuć, że on tam leży, że nie jestem sama.
— "Chirurdzy" A. Shepard
Reposted fromtszttszt tszttszt viadepresja depresja
6506 4d0e 420
Reposted fromkix kix viadepresja depresja

Nie ma nic bardziej niesprawiedliwego niż nieodwzajemniona tęsknota. To nawet gorsze niż nieodwzajemniona miłość.

— Janusz Leon Wiśniewski, S@motność w sieci
Reposted fromunsophisticated unsophisticated viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl